Email: lavtzis.dent@gmail.com
Ενδοδοντική Θεραπεία

Ενδοδοντική Θεραπεία

Ενδοδοντική θεραπεία ή απονεύρωση του δοντιού είναι μια οδοντιατρική παρέμβαση που γίνεται στο εσωτερικό του δοντιού, που λέγεται πολφός, όταν αυτός έχει επιμολυνθεί από μικρόβια. Ο πολφός του δοντιού αποτελείται από νεύρα, αγγεία και συνδετικό ιστό. Η φλεγμονή ή μόλυνση του πολφού μπορεί να οφείλεται σε διάφορα αίτια όπως εκτεταμένη τερηδονική βλάβη, επαναλαμβανόμενες οδοντιατρικές παρεμβάσεις, κακές αποκαταστάσεις ή κάταγμα του δοντιού. Επίσης, ο τραυματισμός ενός δοντιού μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη του πολφού ακόμη και σε περιπτώσεις που δεν υπάρχουν σημάδια καταστροφής του δοντιού.

Σκοπός της ενδοδοντικής θεραπείας είναι η αφαίρεση του νοσούντος, μολυσμένου ή νεκρού πολφού και η ερμητική έμφραξη του ριζικού σωλήνα, ώστε να μην αναπτύσσονται μικρόβια στο εσωτερικό του δοντιού. Σε αντίθετη περίπτωση, η παραμονή μικροβίων στον πολφό προκαλεί καταστροφή του δοντιού και του οστού που το περιβάλλει, με τελική συνέπεια την απώλεια του δοντιού, την επέκταση της καταστροφής του οστού και την επιμόλυνση των διπλανών δοντιών και ιστών.

Η ενδοδοντική θεραπεία βοηθάει στο να διατηρήσει κανείς τα φυσικά του δόντια, το χαμόγελο του, τη δυνατότητα να διατρέφεται σωστά αλλά και μειώνει την ανάγκη για περισσότερο εκτεταμένες οδοντιατρικές παρεμβάσεις.

Η σωστή ενδοδοντική θεραπεία οδηγεί στην πλήρη και μακροχρόνια αποκατάσταση της υγείας της περιοχής που νοσούσε. Τα ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια μπορούν να διατηρηθούν στο στόμα και να λειτουργούν σωστά όσο και τα φυσικά δόντια.

Διαδικασία και διάρκεια θεραπείας

Μια ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) για να ολοκληρωθεί χρειάζεται συνήθως ένα έως τρία ραντεβού.
Στην πρώτη επίσκεψη γίνεται η διάγνωση της βλάβης και η ενημέρωση του ασθενή για το είδος της θεραπείας και τη διαδικασία που χρειάζεται να ακολουθηθεί, με βάση τις ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης.

Συνήθως η διαδικασία έχει ως εξής:

  • Αναισθητοποιείται τοπικά το δόντι
  • Απομονώνεται το δόντι από το σάλιο και τα βακτήρια
  • Κατόπιν, παρασκευάζεται ο πολφός ενώ καθαρίζονται και διαμορφώνονται κατάλληλα οι ριζικούς σωλήνες
  • Απολυμαίνονται οι ριζικός σωλήνας με ειδικά αντιμικροβιακά διαλύματα ή και χρήση διοδικού laser , όπου έχει σημασία η εφαρμογή του για την εξουδετέρωση των μικροβίων.
  • Εμφράσεται και απομονώνεται ο πολφικός θάλαμος με ειδικό εμφρακτικό υλικό (γουταπέρκα).
  • Σε κάποιες περιπτώσεις εκτεταμένης μικροβιακής μόλυνσης χρειάζεται η λήψη αντιβιοτικών παράλληλα με την ενδοδοντική θεραπεία.
Οδηγίες προς τους ασθενείς κατά την διάρκεια της θεραπείας

Κατά τη διάρκεια της θεραπείας το δόντι είναι ευαίσθητο. Για αυτό συστήνεται να αποφεύγετε τη μάσηση από εκείνη την πλευρά μέχρι να ολοκληρωθεί η θεραπεία. Επίσης, ενημερώστε τον γιατρό αν φύγει το προσωρινό σφράγισμα.

Κατά τη διάρκεια της θεραπείας είναι πιθανό να παρουσιαστούν ενοχλήσεις που μπορεί να οφείλονται:

  • Σε ερεθισμό του χώρου γύρω από το δόντι, λόγω της θεραπείας.
  • Σε αναζωπύρωση παλαιάς μόλυνσης, που προϋπήρχε, αλλά βρισκόταν σε ύφεση με πόνο ή πρήξιμο.

Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον ιατρό σας για να σας δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες και πιθανή φαρμακευτική αγωγή μέχρι το επόμενο ραντεβού.

Επιτυχία της ενδοδοντικής θεραπείας

Η πιθανότητα επιτυχίας της ενδοδοντικής θεραπείας (απονεύρωση δοντιού) υπερβαίνει το 90%. Εξαρτάται από την ανατομική μορφολογία των ριζών του δοντιού, από την ικανότητα του οδοντιάτρου (ενδοδοντιστή) να παρασκευάσει κατάλληλα τους ριζικούς σωλήνες και να αφαιρέσει τα μικρόβια και από το βαθμό καταστροφής του δοντιού από τα μικρόβια ή από προηγούμενη ανεπιτυχή ενδοδοντική θεραπεία.

Πέρα από τις εξειδικευμένες γνώσεις και ικανότητες του οδοντιάτρου (ενδοδοντιστή) που πραγματοποιεί αυτές τις θεραπείες θα πρέπει και το οδοντιατρείο να είναι εφοδιασμένο με τεχνολογικά μέσα, όπως ανιχνευτή ακρορριζίου, ακτινογραφικό μηχάνημα, μικροσκόπιο, ειδική χειρολαβή ενδοδοντίας, διοδικό laser και οποιοδήποτε άλλο μηχάνημα εξασφαλίζει τη γρήγορη και ανώδυνη παρασκευή του πολφού, αλλά και την επιτυχή ολοκλήρωση της ενδοδοντικής θεραπείας.

Τελική αποκατάσταση

Μετά την ολοκλήρωση της ενδοδοντικής θεραπείας (απονεύρωση δοντιού) θα πρέπει το συντομότερο να τοποθετείται μία μόνιμη αποκατάσταση στο δόντι, ώστε να διασφαλίζεται η μακροχρόνια διατήρηση της ακεραιότητας και λειτουργικότητας του. Η αποκατάσταση του δοντιού μπορεί να πραγματοποιηθεί με ένα απλό σφράγισμα, ένα ένθετο ρητίνης ή πορσελάνης ή μία στεφάνη πορσελάνης και έναν ενδομυλικό άξονα. Το είδος της μόνιμης αποκατάστασης εξαρτάται από το πόσο κατεστραμμένο ήταν το δόντι πριν την ενδοδοντική θεραπεία, αλλά και από τη θέση του δοντιού στο στόμα. Στα πίσω δόντια (γομφίους) συνήθως προτείνεται η αποκατάσταση με στεφάνες πορσελάνης και άξονες με στόχο πάντα τη μακροχρόνια διατήρηση της ακεραιότητας και λειτουργικότητας των δοντιών.

Οδοντίατρος Λαβτζής Χρήστος